Porta a l’avern

SACMA. Sala para el Arte y la Cultura de Manacor, Manacor (Mallorca) 2008