Va de vi

Museo de Historia Torre dels Enagistes, Manacor (Mallorca) 2010