Projecció en el temps

Espai d’Art Miquela Nicolau, Felanitx (Mallorca) 2009